Cephe Kalite Kontrolü

Cephe Uygulama Kalite Kontrol Danışmanlığı

Cephe Uygulama Kalite Kontrol Danışmanlığı

  • Cephe yüklenicisi tarafından yapılarak onaya sunulacak statik ve enerji performans hesaplarının kontrolü.
  • Cephe yüklenicisi tarafından hazırlanacak, cephe strüktürünün tamamını kapsayan sistem uygulama detaylarının proje mimarı ile koordineli kontrolü.
  • Cephe yüklenicisi tarafında yaptırılacak testlere bizzat katılarak, gözlem ve kontrollü sökümlerde bulunulması ve test raporlarının kontrolünün yapılması.
  • Mimari Mock Up projelerini kontrolü ve imalatı yapılacak numunenin yerinde incelenmesi.
  • İmalat ve montaj sürecinde ayda bir veya ihtiyaca göre iki kez şantiye ziyaretinde bulunarak uygulama kontrollerinin yapılması ve incele raporlarının hazırlanması.
  • Şantiye ziyaretleri sahada ilk numune montajı ile başlar ve geçici teslim sürecinin başlaması ile sona erer.
  • Cephe danışmanı, cephe imalatlarının teslim alınmasının ilk aşamasında prensipleri belirlemek için işveren yetkililerine eşlik eder.