Cephe Tasarımı

Cephe Konsept Tasarımı

Cephe Konsept Tasarımı

 • Mimari tasarım parametrelerine ve ana taşıyıcı sistem tasarımına en uygun giydirme cephe sistemi alternatifleri ve tavsiyeler.
 • Uygulama açısından mümkün olan alternatif teknik ve tiplerin imalat ve montaj açısından fayda ve sakıncaları.
 • Mevcut mimari hatlara göre cephe sistemi fizibilitesi ve tavsiyeler.Cephe enerji performansı ve yapı fiziği (Isı ve enerji, gün ışığı, güneş koruması, yağmur ve nem koruması, yangın önlemleri, akustik).Sürdürülebilirlik (Dayanıklılık, Statik gerekler, Doğal afet riskleri).
 • Opak yüzeyler için kaplama sistemi ve malzeme alternatifleri ve tavsiyeler.
 • Yapılacak ön keşif ile konsept cephe bütçesi (birim ve toplam tahmini maliyetler) oluşturulması

Cephe konsept tasarımı aşaması sonunda cephe konsept raporu ve konsept cephe bütçesi dokümanları işveren ve işveren yetkililerine teslim edilir.

Cephe Detay Tasarımı Mühendisliği

Cephe Detay Tasarımı Mühendisliği

 • Konsepti belirlenen cephe tiplerinin uygulama teknikleri ve malzemelerin detay bilgileri hakkında danışmanlık ve tavsiyeler.
 • Projede yer alan farklı cephe tiplerinin ön statik analizlerini yapılması ve boyutlandırması.
 • Cephe strüktürünü ilgilendiren diğer analizlerin (örn. ‘Rüzgar Tüneli Testi’ veya ‘Rüzgar Simülasyon’ raporunun) değerlendirilmesi ve Cephe açısında    yorumlanması .
 • Konsept aşaması akabinde alınan kararlar doğrultusunda, işveren temsilcisi ile uzlaşılan bölgelerden seçilen prensip nokta detaylarının oluşturulması.
 • Gerekli olan konular için “Value Engineering” (Fayda Değer Mühendisliği) çalışması.
 • Yapı Fiziği konularında, özellikle Güneş Koruması ve Cephe Isıl Performansı hakkında mühendislik ve danışmanlık.
 • Cephe ısı akışı hesapları yapılarak uygulanacak profil ve cam sistemleri ısıl performans değerlerinin saptanması.

Bu aşama sonunda sözleşme aşamasında belirlenen sayıda paftadan oluşan, cephe prensip çizim seti ile ana cephe sistemleri ön statik analiz raporları işveren ve/veya işveren yetkilisi ile paylaşılır.