Cephe İhale Dokümantasyonu ve Yönetimi

Cephe İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Cephe İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Bu aşamanın amaçları:

 • Cephe sisteminin uygulamaya yönelik detay tasarımının tamamlanması.
 • Cephe ihale paketinin eksiksiz ve çelişkilerden uzak bir şekilde hazırlanması.
 • İhalenin bütçe hedefleri içinde bir bedelle tamamlanması için strateji geliştirme ve yürütme.

Bu aşamada verilen hizmetler:

 • Cephe Sistemleri Statik Analiz Raporu: Projede yer alan ana cephe sistemlerine ait elemanlar için gerekli sehim ve gerilme tahkiklerini içerir. Söz konusu analizlerin sonucuna göre boyutlandırılan elemanlar cephe uygulama projesinde yer alacaktır.
 • Cephe Uygulama Projesi (çizim seti): Konsept aşaması sonucunda sistem seçimleri, şematik tasarım aşaması sürecinde uygulama prensipleri belirlenmiş olan;
 • DIN A3 baskı formatında 1:1, 1:2, 1:2,5 veya 1:4 ölçekli azami … detay ve DIN A3 baskı formatında 1:20, 1:40 veya 1:50 ölçekli yaklaşık … adet anahtar ve sistem paftalarından oluşur.
 • Cephe İşleri Teknik Şartnamesi: Yapılan yapı fiziği ve mühendislik hesapları sonucu belirlenen cephe sistemi performans kriterlerine dair detaylı bilgileri, uyulması gereken ulusal ve uluslararası normları (TS EN-DIN-ASTM-ISO), işin yapım yöntemi, proje süreçleri, talep edilen kalite ve tüm cephe tiplerinin imalat ve montajına dair detaylı tariflerini ve işin imalat ve montaj sürecine dair diğer bütün bilgileri, yönlendirmeleri içeren ihale dokümanıdır.
 • Keşif Özeti (Miktarlar Listesi-Bill of Quantities): Mimari uygulama projesi ve hazırlanan cephe uygulama projesi dikkate alınarak oluşturulan, projede yer alan tüm cephe imalatlarının kısa tariflerini ve miktarlarını içeren ve cephe ihalesi teklif alma tablosu formatında hazırlanmış olan ihale dokümanıdır.
 • Cephe Kodları Planlama Paftaları: Yüklenici adaylarının daha hızlı ve doğru bir teklif hazırlayabilmeleri için, tüm cephe tiplerinin bina görünüşleri ve tip kat planları üzerine işlenmesi ile oluşturulan ve cephe bölgeleri ile yüzey alanları hakkında etkili bir yönlendirme sağlayan ihale dokümanlarıdır.
Cephe İhale Yönetimi Danışmanlığı

Cephe İhale Yönetimi Danışmanlığı

 • Yüklenici adayları ile teklif alma sürecinin başında bilgilendirme toplantıları yapılarak, ilk turdan itibaren tekliflerin cephe işleri teknik şartnamesi ve cephe uygulama projesine uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması.
 • Yüklenici firmalardan alınan tekliflerin iş kalemi bazında değerlendirilmesi ve varsa uygunsuzlukların, yanlış anlaşılmaların yüklenici firma adayları ile paylaşılarak, tekliflerin uygun şekilde revize edilmesinin sağlanması.
 • Tüm teklif turlarında detaylı karşılaştırma tabloları oluşturularak işveren ve işveren yetkililerinin değerlendirmesine sunulması.
 • Kısa listeye seçilen sözleşme adayları ile yapılacak teknik tartışma ve pazarlıklara katkı ve danışmanlık sağlanması.
 • Fiyat ve ticari konularda sözleşme adayları ile yapılacak pazarlıklara katkı ve danışmanlık (özel sözleşme stratejileri ile) sağlanması.