Cephe İhale Dokümantasyonu ve İş’in Bütününe Etkisi